Zásady ochrany osobních údajů – WestwingNow

Internetový portál www.westwingnow.cz a s ním integrovaný nákupní klub (dále jen „webová stránka“) provozuje společnost Westwing GmbH na adrese Moosacher Straße 88, 80809 Mnichov, Německo (dále jen „Westwing“ nebo „my“).

Důvěra je základní hodnotou naší společnosti. Ve společnosti Westwing věříme, že ochrana soukromí a ochrana osobních údajů našich klientů je přirozenou hodnotou, která přispívá k budování vzájemné důvěry. Společnost Westwing se proto řídí všemi platnými zákony na ochranu osobních údajů a neustále se snaží zlepšovat své činnosti v této oblasti. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě platných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném toku těchto údajů a zrušení Směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR") a zákona ze dne 10. května 2018 o ochraně osobních údajů (dále jen "zákon").

Tyto Zásady ochrany osobních údajů stanoví pravidla pro zpracování osobních údajů Uživatelů v souvislosti s jejich používáním na stránkách www.westwingnow.cz

1. Správce osobních údajů

Osoba zodpovědná za zpracování Vašich osobních údajů je Westwing. Westwing Sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, Polska a Westwing Group AG, Moosacher Str. 88, 80809 Mnichov, Německo, jsou částečně spoluzodpovědní.


2. Inspektor ochrany údajů

Správce jmenoval Inspektora ochrany osobních údajů, kterého lze písemně kontaktovat klasickou poštou na adrese: ul. Twarda 18 v Warszawa (04-993) nebo e-mailem: pomoc@westwing.cz. Inspektor Vám rád pomůže ve všech záležitostech týkajících se ochrany osobních údajů, zejména odpovědí na otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů.


3. Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje - veškeré informace o identifikované fyzické osobě nebo identifikovatelné jedním nebo více specifickými faktory určujícími fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychologickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu, včetně IP zařízení, údajů o poloze, internetového identifikátoru a informací shromážděných prostřednictvím cookies a jiných podobných technologií.


4. Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?

4.1 Data zadaná Uživatelem

Pokud s námi uzavíráte smlouvu, vyplňujete registrační pole (registrační formuláře) nebo vyjadřujete svůj souhlas, tyto Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme, zejména údaje uvedené v § 2.

4.2 Automaticky uložená osobní data

S cílem poskytnout Vám potřebné informace na našich stránkách, zpracovává Westwing také data v následujících oblastech:

 • adresu stránky (podstránky), kterou navštívíte na našich webových stránkách;
 • adresu webové stránky, ze které jste byli přímo přesměrováni na naše stránky (tzv."link");
 • datum a čas Vaší návštěvy;
 • vlastností Vašeho zařízení, zejména operačního systému, webového prohlížeče a velikosti okna prohlížeče;
 • IP adresu vašeho zařízení;
 • identifikační čísla uložená ve Vašem zařízení, díky čemuž je můžeme rozpoznat na našich webových stránkách. Identifikační čísla jsou uložena v tzv. cookies nebo eTags;
 • identifikační čísla uložená ve Vašem zařízení, díky čemuž je můžeme rozpoznat na našich webových stránkách. Identifikační čísla jsou uložena v tzv. cookies nebo eTags;
  1. “Ad-ID” operačního systému iOS
  2. “Reklamní identifikátor” operačního systému Android.S

  5. Kdy zpracováváme Vaše osobní údaje?

  5.1 Uzavírání smluv

  Veškeré osobní údaje, které poskytnete, jsou zpracovávány při tvorbě osobního uživatelského účtu, objednávání produktů prostřednictvím našich webových stránek nebo přihlašování k odběru našeho newsletteru (e-mailová adresa) za účelem provedení těchto služeb společností Westwing. Není-li v následujících ustanoveních stanoveno jinak, je právním základem pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (nutnost zpracování ke splnění smlouvy, kde smluvní stranou je osoba, které se osobní údaje týkají nebo k přijetí opatření na žádost osoby, které se osobní údaje týkají, před uzavřením smlouvy).

  5.2. Používání webových stránek

  Vaše osobní údaje zpracováváme také za účelem vytvoření nejlepší nabídky produktů šitých na míru Vašim potřebám. Také chceme, aby Vaše návštěva na adrese www.westwingnow.cz byla v nejvyšší míře pro Vás transparentní a zábavná. Z tohoto důvodu Vaše osobní údaje zpracováváme formou e-mailové adresy, souborů cookies a historie nákupu. Není-li v následujících ustanoveních stanoveno jinak, je právním základem pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zpracování je nezbytné pro účely vyplývající z oprávněných zájmů správce nebo třetí osoby, a to formou poskytnutí co nejatraktivnějšího obsahu na internetových stránkách).

  6. Účel zpracování dat

  6.1. Uživatelský účet Westwing

  Pro možnost nákupů prostřednictvím internetového obchodu Westwing je nutné vytvořit osobní uživatelský účet (dále jen „uživatelský účet“). Na uživatelském účtu můžete uložit Vaše osobní údaje a pohodlně tak nakupovat v internetovém obchodě.

  Pro vytvoření Vašeho osobního uživatelského účtu Westwing potřebujete následující data - e-mailovou adresu a libovolně zvolené heslo. Vámi zadaná e-mailová adresa slouží také jako identifikátor přístupu pro členský účet. Po úspěšné registraci obdržíte automaticky potvrzení na Vaší e-mailovou adresu.

  Navíc na uživatelském účtu můžete uložit Vaše osobní údaje (oslovení, Vaše jméno a příjmení) a díky tomu pohodlně nakupovat v internetovém obchodě. V soukromé sekci Vašeho uživatelského účtu můžete kdykoli aktualizovat svá data.

  Pokud jste s tím souhlasili, díky funkci "neodhlašuj mně“ jsou trvalé soubory cookies (viz B.V) uloženy na Vašem koncovém zařízení, takže se nemusíte při příštím navštěvování naší webové stránky znovu přihlásit. Tato funkce není a nebude k dispozici, pokud jste v nastavení prohlížeče deaktivovali ukládání takových souborů cookie.

  Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (nutnost zpracování ke splnění smlouvy, kde smluvní stranou je osoba, které se osobní údaje týkají nebo k přijetí opatření na žádost osoby, které se osobní údaje týkají, před uzavřením smlouvy).

  Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro vytvoření osobního uživatelského účtu.

  6.2. Uživatelský účet Westwing

  Aby bylo možné zasílat Vaše objednávky realizované prostřednictvím webových stránek, poskytuje společnost Westwing Vaše osobní údaje poskytovatelům logistických a finančních služeb, kteří tyto údaje zpracovávají jménem společnosti Westwing za účelem realizace smlouvy, a to v souladu s požadovanými bezpečnostními opatřeními. V případě plateb kreditními kartami obdržíme od našeho poskytovatele online plateb identifikátor platby a poslední čtyři číslice čísla Vaší kreditní karty. To nám slouží k ověření a umístění Vaší objednávky, a tím k zajištění Vaší bezpečnosti. Osobní údaje potřebné k provedení platby jsou shromažďovány přímo u poskytovatele platebních služeb. Tyto údaje jsou také zpracovávány za účelem vyřízení reklamací a zjištění a uplatnění nároků či obhajoby proti nim. Vaše osobní údaje mohou být v případě potřeby předány také takovým subjektům, jako jsou: externí auditoři, advokátní kanceláře, subjekty provádějící e-mailový marketing.

  Právní základ pro zpracování výše uvedených údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (nutnost zpracování ke splnění smlouvy, kde smluvní stranou je osoba, které se osobní údaje týkají nebo k přijetí opatření na žádost osoby, které se osobní údaje týkají, před uzavřením smlouvy) a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zpracování je nezbytné pro účely vyplývající z oprávněných zájmů správce nebo třetí osoby ve formě zájmu správce o poskytnutí bezpečných plateb kreditními kartami).

  Veškeré údaje, které máme k dispozici, jsou kontrolovány při posuzování úvěrového ratingu. Tímto způsobem určujeme, jaké platební metody lze nabídnout pro jednotlivé objednávky. Mimo jiné kontrolujeme všechny předchozí objednávky na Vašem zákaznickém účtu. Systém také kontroluje, zda se dodací adresa liší od fakturační adresy, zda se jedná o novou dodací adresu nebo zda má být objednávka doručena do sběrného místa zásilek.

  Úvěrový rating nám umožňuje minimalizovat riziko neprovedení plateb - zejména pokud je zvolena možnost „platba na účet“ - co nám umožňuje nabídnout Vám nejvhodnější možnosti platby.

  Po výběru poskytovatele platebních služeb budete požádáni o údaje potřebné k využití daného poskytovatele platebních služeb. Tyto platební údaje budou zaslány přímo Vašemu poskytovateli platebních služeb a nebudou uloženy u nás.

  Fakturační a dodací adresa, kterou jste uvedli, jsou uloženy na Váš uživatelský účet, abyste je nemuseli znovu zadávat při dalších nákupech. Můžete je kdykoliv změnit.

  Pokud s navrhovaným způsobem platby nesouhlasíte, kontaktujte nás prosím písemně, poštou nebo na pomoc@westwing.cz. Na základě Vámi poskytnutých informací znovu přezkoumáme naše původní rozhodnutí.

  Právní základ pro zpracování výše uvedených údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zpracování je nezbytné pro účely vyplývající z oprávněných zájmů správce nebo třetí osoby ve formě zájmu správce o poskytnutí bezpečných plateb kreditními kartami).

  Veškeré Vaše osobní údaje zpracovávané v rámci objednávky odstraňujeme nejpozději po uplynutí zákonných promlčecích lhůt a vyplnění daňových povinností platných pro společnost Westwing, pokud to neodporuje zákonné povinnosti uchovávat údaje.

  Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro prodej a dodání Vámi objednaného zboží.

  6.3. Přihlášení pomocí účtu Facebook

  Máte-li účet na Facebooku, můžete se také na naše webové stránky přihlásit pomocí služby "Přihlášení pomocí účtu Facebook". Poté dostaneme od Facebooku informace, které jste poskytli na svém účtu Facebook a které jsou nutné k vytvoření účtu Westwing.

  Aby bylo možné využít této funkce, Váš webový prohlížeč si už při prvním přístupu na naše webové stránky stáhne skript ze serverů Facebook. Tím bude technicky možné, aby se Facebook dozvěděl, že navštěvujete naše webové stránky.

  Pokud na našich webových stránkách používáte funkci „Přihlášení pomocí účtu Facebook“, Facebook nám poskytne konkrétní informace o Vaší osobě. Za tímto účelem je nutné, abyste na své stránce Facebook potvrdili, že Facebook nám poskytl Váš veřejný profil na Facebooku (jméno a příjmení, fotografie, věkové rozpětí, pohlaví, jazyk, zemi a další veřejné informace), Váš seznam přátel na Facebooku a uloženou na Facebooku e-mailovou adresu.

  Vzhledem k tomu, že z technického hlediska můžeme konfigurovat funkci "Přihlášení pomocí účtu Facebook" pouze ve velmi omezeném rozsahu, nemůžeme omezit rozsah dat, které nám Facebook poskytuje, ale ukládáme pouze ty, které jsou potřebné pro registraci ve Westwing (Vaše e-mailová adresa, oslovení a jméno a příjmení, viz bod 6.1 výše).

  Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (nutnost zpracování ke splnění smlouvy, kde smluvní stranou je osoba, které se osobní údaje týkají nebo k přijetí opatření na žádost osoby, které se osobní údaje týkají, před uzavřením smlouvy).

  Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné, ale je nutné pro přihlášení na naše webové stránky přes Facebook.

  6.4. Newsletter

  Pro všechny z Vás, kteří jsou členy nákupního klubu (máte uživatelský účet na adrese www.westwing.cz s www.westwingnow.cz, nabízíme možnost přijímání zpravodajů. Chcete-li se přihlásit k odběru našeho zpravodaje, zadejte svou e-mailovou adresu na registrační stránce.

  Uživatel se může odhlásit z odběru zpravodaje kdykoliv bez uvedení důvodu kliknutím na příslušný odkaz na konci zpravodaje.

  Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (nutnost zpracování ke splnění smlouvy, kde smluvní stranou je osoba, které se osobní údaje týkají nebo k přijetí opatření na žádost osoby, které se osobní údaje týkají, před uzavřením smlouvy).

  Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro poskytnutí bezplatného zpravodaje.

  6.5. Kontakt prostřednictvím kontaktního formuláře

  Pokud svou poptávku odešlete prostřednictvím kontaktního formuláře, společnost Westwing zpracuje Vámi poskytnuté informace, jakož i kontaktní údaje (jméno, příjmení, e-mailovou adresu) za účelem zpracování Vaší poptávky. Budete-li mít další dotazy, tyto údaje budou i nadále námi uchovávány. Právní základ pro zpracování výše uvedených údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (nutnost zpracování ke splnění smlouvy, kde smluvní stranou je osoba, které se osobní údaje týkají nebo k přijetí opatření na žádost osoby, které se osobní údaje týkají, před uzavřením smlouvy) a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zpracování je nezbytné pro účely vyplývající z oprávněných zájmů správce nebo třetí osoby ve formě zájmu správce o poskytnutí bezpečných plateb kreditními kartami).

  Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné k tomu, abychom mohli zpracovávat informace, které nám zasíláte, a také poskytnout odpověď.


  7. Sledovací systémy pro účely analýzy webových stránek

  7.1. Všeobecné podmínky

  Chceme, aby byly naše webové stránky navrženy co nejlépe. Proto, abychom se neustále snažili o zlepšování kvality, používáme "sledovací" nástroje, které nám umožňují sledovat efektivitu nabídek na sítí. Nástrojů pro monitorování sítě využíváme ke shromažďování následujících údajů:

 • Pomocí jakých odkazů jsou uživatelé online přesměrovávaní na stránku www.westwingnow.cz
 • Které z našich stránek jsou navštěvovány, kdy, jak často a v jakém pořadí?
 • Jaké informace vyhledávají uživatelé na našich stránkách?
 • Jaké odkazy nebo nabídky jsou otevírány uživateli našich stránek?


 • Na základě těchto informací sestavujeme statistiky, které nám pomáhají porozumět odpovědím na následující otázky:

 • Které záložky jsou obzvláště atraktivní pro uživatele našich webových stránek?
 • Které články jsou pro naše uživatele nejzajímavější?
 • Jaké služby bychom měli nabídnout našim uživatelům.
 • Zejména používáme automaticky shromážděná data uvedená v odstavci 3.2 výše. Na základě toho jsou pod pseudonymem vytvářeny anonymní uživatelské profily, do kterých ukládáme data.

  7.2. Google Analytics

  Nyněnjší webová stránka používá službu Google Analytics, internetovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. ("Google"), USA. Služba Google Analytics používá soubory cookie, které umožňují analýzu Vašich návštěv. Informace generované cookies o Vašem používání této webové stránky jsou přenášeny a ukládány na server Google. Na nynějších stránkách byla aktivována anonymizace IP adres, což způsobuje dřívější zkrácení IP adres uživatelů Google v členských státech EU nebo v jiných zemích, které jsou stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných situacích je plná IP adresa přenášena na server Google v USA a zkrácena tam. Na základě objednávky nynějších stránek bude společnost Google tyto informace používat k analýze používání webových stránek uživateli za účelem přípravy zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek pro majitele internetových stránek.

  IP adresa poskytovaná jako součást služby Google Analytics z Vašeho internetového prohlížeče nebude spojována s jinými údaji Google.

  Můžete zabránit ukládání souborů cookie prostřednictvím příslušných nastavení prohlížeče; upozorňujeme však, že v takovém případě nebudete moci plně využívat všech funkcí nynější webové stránky. Uživatelé mohou navíc zabránit společnosti Google v shromažďování dat generovaných soubory cookie a souvisejících s Vaším používáním webových stránek (včetně Vaší adresy IP) a zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací zásuvného modulu prohlížeče dostupného na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

  Tato stránka používá Google Analytics s rozšířením "_anonymizeIp ()". V důsledku toho jsou IP adresy dále zpracovávány ve zkrácené formě, díky které můžete vyloučit osobní vztah (získávání osobních údajů). Pokud shromážděné údaje jsou údaji osobními, budou okamžitě znehodnoceny a osobní údaje budou okamžitě vymazány.

  Údaje třetí strany: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.

  Podmínky používání: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/cz/

  Zásady ochrany osobních údajů: http://google.com/intl/cz/analytics/learn/privacy.html

  a Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=en

  Nesouhlas se zpracováním osobních údajů:

  Kdykoliv můžete vznést námitky proti shromažďování a zpracování dat souvisejících s používáním webových stránek Google (včetně Vaší IP adresy) stažením a instalací pluginu ve Vašem prohlížeči, který je k dispozici na následující adrese:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

  7.3. Google Adwords / Remarketing

  Používáme také remarketingovou funkci služby Google AdWords v Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwane dalej "Google").

  Remarketing v systému Google AdWords je funkce, která umožňuje po vytvoření příslušného kódu na webu vytvořit personalizovanou zprávu pro příjemce, který si stránku/stránky na webových stránkách Google prohlížel dříve, s cílem vytvořit reklamy cílené na Vaše potřeby. Pro tento účel jsou ve Vašem prohlížeči ukládány cookies shromažďovány z jednotlivých stránek, které navštívíte prostřednictvím prohlížeče Google. Návštěvy uživatelů se shromažďují pomocí souborů cookie, které slouží k identifikaci webového prohlížeče zařízení a nikoli osobních údajů; osobní údaje nejsou uloženy. Samozřejmě můžete také navštívit naše webové stránky bez umístění cookies ve Vašem prohlížeči. Kdykoliv můžete omezit nebo zakázat ukládání souborů cookie společností Google pomocí následujícího odkazu a instalaci umístěného tam pluginu: www.google.com/settings/ads/plugin. Další informace o službě Google Adword a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google lze nalézt na adrese: www.google.com/privacy/ads

  7.4. Google Adwords / Sledování konverzí

  Westwing používá reklamní systém Google AdWords, službu od Google Inc. se sídlem v USA („Google“) a možnosti, které tento systém nabízí z hlediska sledování konverzí. Pokud Uživatel navštíví naše stránky prostřednictvím reklamy Google, Google AdWords uloží do prohlížeče soubor cookie, který nám umožní shromažďovat statistiky o činnosti Uživatele na našich stránkách. Tyto soubory přestanou být aktivní po 30 dnech, neobsahují žádné osobní údaje, a proto se nepoužívají pro osobní identifikaci. Pokud navštívíte webové stránky inzerenta během činnosti souborů cookies, Google a inzerent obdrží informace o tom, že reklama byla zobrazena. Každý zákazník služby Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie proto nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků služby AdWords. Informace shromážděné pomocí cookie konverze slouží ke generování statistik konverzí pro inzerenty AdWords, kteří si zvolili sledování konverzí. Zákazníci dostávají celkový počet uživatelů, kteří na reklamu klikli, a byli přesměrováni na stránku značky sledování konverzí. Nicméně neobdržíte žádné osobní údaje uživatelů. Kdykoliv můžete omezit nebo zakázat ukládání souborů cookie společností Google pomocí následujícího odkazu a instalaci umístěného tam pluginu: www.google.com/settings/ads/plugin. Další informace o službě Google Adword a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google lze nalézt na adrese: www.google.com/privacy/ads

  7.5. Doubleclick poskytovaný společností Google

  Používáme také službu Google DoubleClick. DoubleClick Google je službou od Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Služba Doubleclick od společnosti Google byla vytvořena za účelem poskytování reklam vhodných pro Vás. Tyto reklamy se zobrazují na našich webových stránkách a na webových stránkách třetích stran, které také spolupracují se společností Google

  Naše strana ukládá tzv. soubory cookie, pomocí kterých jsou pod pseudonymem vytvářeny anonymní uživatelské profily, do kterých ukládáme data. Google tyto soubory používá k tomu, aby rozpoznal Váš prohlížeč, když navštívíte naše webové stránky (nebo jiné stránky, které používají službu Doubleclick poskytovanou společností Google). Tímto způsobem se společnost Google snaží shromažďovat následující informace:

 • Jaké stránky jste navštívili?
 • Které reklamy Google byly zobrazeny?
 • Které reklamy jste otevřeli?
 • Na základě těchto informací společnost Google vybere reklamy, které Vám budou zobrazeny. Můžete spravovat zobrazování takových reklam Google zde . Více informací o reklamách Google naleznete zde. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete zde.

  Google spravuje své servery v USA, tj. ve třetí zemi mimo EU. Služba DoubleClick společnosti Google odesílá data na tyto servery. V Evropské komisi nebylo dosud přijato žádné rozhodnutí o zajištění odpovídající úrovně ochrany údajů ze strany USA. Společnost Google však přijala Štít ochrany osobních údajů EU-USA, který poskytuje přiměřené a dostatečné záruky. Více informací naleznete zde.

  Právní základ pro integraci služby Google Doubleclick popsanou v této části je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (přiměřený zájem administrátora, založený na našem zájmu propagovat webové stránky pro reklamní účely). Společnost Google shromažďuje a zpracovává data vytvořená v této souvislosti na vlastní riziko.

  7.6. Bing Ads Conversation Tracking

  WestwingNow.cz používá sledování konverzí od společnosti Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Po kliknutí na reklamu Microsoft Bing budou soubory cookie pro sledování konverzí uloženy ve Vašem počítači. To umožní společnosti Microsoft a Westwing rozpoznat Vaše kliknutí na reklamu a dřívější přesměrování na předchozí stránku předdefinovanou vstupní stránku (konverzní stránku). Nastavení cookies můžete zablokovat nastavením prohlížeče. Další informace o sledování konverzací v reklamě Bing Ads naleznete na adrese: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

  7.7. Facebook-Plugins

  WestwingNow.cz používá sociální plugin (Ang. Social Plugins) sociální sítě Facebook.com, kterou spravuje Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Pluginy jsou označeny logem portálu, ikonou nebo doplňkem "Facebook Social Plugin". Pokud Uživatel spustí webovou stránku, která obsahuje takový plugin, prohlížeč vytvoří přímé připojení k serveru Facebook. Obsah pluginu je přes Facebook.com přenesen přímo do prohlížeče a přes něj zapojen do webové stránky . Westwing Sp. z o.o. na velikost dat, která Facebook stahuje pomocí tohoto pluginu, nemá žádný vliv. Zapnutím pluginu Facebook obdrží Westwing pouze informaci, že Uživatel spustil příslušnou webovou stránku. Pokud je Uživatel dodatečně přihlášen na Facebook, může Westwing přiřadit jeho návštěvy účtu na Facebooku. Pokud členové Facebooku nechtějí, aby portál přiřazoval shromážděná uživatelská data, musí se před návštěvou této webové stránky odhlásit. Informace o účelu a rozsahu sběru dat prostřednictvím služby Facebook a rozsahu jejich zpracování a použití, jakož i o právech a možnostech nastavení ochrany soukromí naleznete v příslušné dokumentaci týkající se zásad ochrany osobních údajů služby Facebook.

  Pokud má Uživatel účet na Facebooku, může se na naše stránky přihlásit pomocí svého přihlašovacího jména a hesla z Facebooku. Za tímto účelem shromažďujeme informace potřebné k vytvoření účtu na webových stránkách společnosti Westwing z profilu uživatele na Facebooku. Pro povolení této funkce si prohlížeč uživatele při první návštěvě našich stránek stáhne skript z Facebooku. V tomto okamžiku se Facebook může dozvědět o návštěvě Uživatele na našich stránkách. Pokud Uživatel na našich stránkách použije možnost "Přihlásit se přes Facebook", Facebook nám poskytne nějaké informace o Uživateli. Proto je nutné na Facebooku potvrdit, že profilové informace (jméno a příjmení, profilová fotka, věk, pohlaví, jazyk, státní příslušnost a další veřejné informace), seznam přátel a e-mailová adresa, kterou uživatel používá na portálu, budou nám poskytnuty společností Facebook. Možnost konfigurace volby "Přihlásit se přes Facebook" je velmi omezená, takže nemůžeme omezit rozsah dat, které nám Facebook poskytuje. Nicméně ukládáme pouze informace, které jsou nutné k registraci na stránkách Westwing (e-mailovou adresu, oslovení, jméno a příjmení uživatele - viz bod 3).

  7.8. Facebook Custom Audiences

  Na naší facebookové stránce používáme Custom Audiences. Za tímto účelem byly na našich webových stránkách integrovány tzv. Facebook pixely. Je to kód JavaScript. Tyto pixely generují kontrolní součet (hašovací hodnotu) z dat o Vašem používání, která jsou odesílána na Facebook, např. informace o prohlížeči. Pokud je to možné, Vaše Facebook cookies jsou také adresovány a odesílán je i Váš Facebookový identifikátor . Pokud jste uživatelem Facebooku, při přihlašování mohou být data odesílaná pixely použita k poskytování cílené, personalizované reklamy produktů a nabídek společnosti Westwing. Data od uživatelů, kteří nemají profil na Facebooku, Facebook odmítne. Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a dalšího zpracování a používání údajů společností Facebook a možnostech nastavení ochrany osobních údajů naleznete v pokynech pro ochranu osobních údajů na stránce https://www.facebook.com/privacy/explanation.

  Pokud si nepřejete shromažďování Vašich dat, můžete vznést námitky na následujícímu odkazu a zakázat sběr dat: https://www.facebook.com/help/769828729705201.

  7.9. YouTube-Plugins

  Naše stránky zobrazují obsah stránky YouTube provozované společností Google. Stránky provozuje YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, dceřiná společnost společnosti Google. Když navštívíte některou z našich stránek s obsahem YouTube, Váš prohlížeč se připojí přímo k serverům YouTube a stáhne si obsah, který si můžete prohlédnout. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (přiměřený zájem administrátora, na základě našeho zájmu o prezentaci webu s nejzajímavějším a nejzajímavějším obsahem).

  Při stahování obsahu YouTube komunikuje Váš prohlížeč se serverem YouTube v USA, který může zaznamenávat stahování jednotlivých obsahů Vaším prohlížečem. V Evropské komisi nebylo dosud přijato žádné rozhodnutí o zajištění odpovídající úrovně ochrany údajů ze strany USA. Nicméně YouTube (jako dceřiná společnost společnosti Google) se zavázal dodržovat smlouvu o ochraně osobních údajů mezi EU a USA, kterou zveřejnilo Ministerstvo obchodu USA ve věci shromažďování, používání a ukládání osobních údajů členských států EU. Další informace k tomuto tématu naleznete na následujícím odkazu: https://support.google.com/analytics/answer/7105316?hl=en

  Po přihlášení k soukromému účtu YouTube povolíte službě YouTube vytvářet odkazy mezi obsahem, který hledáte, a Vaším soukromým profilem. Můžete tomu zabránit tak, že se odhlásíte ze svého účtu YouTube dříve, než navštívíte naše stránky. Další informace o způsobu zpracování uživatelských dat můžete najít v zásadách ochrany osobních údajů společnosti YouTube (jako dceřiné společnosti Google) na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

  7.10. Pluginy Vimeo

  Používáme také integraci videa poskytovatele Vimeo. Vimeo je řízena společností Vimeo, LLC, se sídlem 555 West 18th Street, New York, New York 10011. Když navštívíte některou z našich stránek s obsahem Vimeo, Váš prohlížeč se připojí přímo k serverům Vimeo a stáhne si obsah, který si můžete prohlédnout. Právním základem výše popsané činnosti je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (přiměřený zájem administrátora, na základě našeho zájmu o prezentaci webu s nejzajímavějším a nejzajímavějším obsahem).

  Při stahování obsahu Vimeo komunikuje Váš prohlížeč se serverem Vimeo v USA, který může zaznamenávat stahování jednotlivých obsahů Vaším prohlížečem. V Evropské komisi nebylo dosud přijato žádné rozhodnutí o zajištění odpovídající úrovně ochrany údajů ze strany USA. Nicméně YouTube (jako dceřiná společnost společnosti Google) se zavázal dodržovat smlouvu o ochraně osobních údajů mezi EU a USA, kterou zveřejnilo Ministerstvo obchodu USA ve věci shromažďování, používání a ukládání osobních údajů členských států EU.

  Po přihlášení k soukromému účtu Vimeo povolíte službě Vimeo vytvářet odkazy mezi obsahem, který hledáte, a Vaším soukromým profilem. Můžete tomu zabránit tak, že se odhlásíte ze svého účtu Vimeo a odstraníte příslušné cookies Vimeo před použitím našich stránek. Další informace o zásadách zpracování a ochrany osobních údajů společnosti Vimeo naleznete na adrese https://vimeo.com/privacy

  7.11. Technologie Adjust

  Aplikace našich webových stránek využívá technologii "úpravy" (adjust). Pro analýzu, 'adjust' používá Vaše IP adresy a Mac anonymně. Vzhledem k anonymnímu používání adresů není možné žádné spojení s fyzickými osobami.

  7.12. OPTIMIZELY

  Na našich webových stránkách používáme službu Optimizely, službu webové analýzy od společnosti Optimizely Inc, dále jen "Optimizely". Optimizely nám pomáhá lépe přizpůsobit naše webové stránky Vašim potřebám. S Vaší pomocí je možné analyzovat Vaše používání webových stránek. Informace získané na základě cookies o používání webové stránky jsou přenášeny do Optimizely. Přenos a ukládání dat probíhá obvykle na serveru umístěném v USA. Optimizely vlastní certifikát o shodě s normou EU/USA https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNkWAAW. Pokud je na webové stránce aktivována anonymizace IP, Optimizely zkrátí Vaši IP adresu, pokud Váš stát je členem Evropské unie nebo jiného signatářského státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Ve vzácných, výjimečných případech dochází k úplnému přenosu IP adresy na server Optimizely v USA, kde je následně zkrácena.

  V našem zastoupení Optimizely využívá shromážděné informace k vyhodnocení toho, jak webovou stránku používáte. Na tomto základě Optimizely poskytuje hodnocení a zprávy pro optimalizaci webových stránek. Pokud je adresa IP odeslána prohlížečem, tato data nejsou spojována s jinými daty Optimizely.

  Soubory cookie můžete kdykoli odmítnout změnou nastavení prohlížeče. Je ovšem nutné poznamenat, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky.

  Další použití Optimizely můžete také rozporovat na následujícím odkazu: https://www.westwingnow.cz/?optimizely_opt_out=true

  7.13. OUTBRAIN

  Naše webová stránka využívá technologii Outbrain Inc. "("Outbrain", 39 W 13th Street New York, NY 10011 USA). To umožňuje zejména oslovit uživatele internetu reklamami, kteří se již o naši nabídku na webových stránkách našich partnerů zajímali nebo shromažďovat údaje o nich. Tato technologie závisí na analýze chování uživatele založeného na souborech cookie. Tato reklama se zobrazí pouze na reklamních plochách Outbrain, a to buď na reklamních plochách Outbrain Engage, nebo na Outbrain Extended Network. Pokud nechcete, aby se Vám zobrazovala reklama založená na Vašich zájmech, můžete tuto funkci zakázat zde: https://www.outbrain.com/legal/

  Další použití Outbrain můžete také rozporovat na následujícím odkazu:

  https://www.outbrain.com/legal/privacy#advertising_behavioral_targeting

  7.14. CRITEO

  Na našich webových stránkách používáme technologii Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paříž, Francie ("Criteo"), abychom shromažďovali, ukládali a vyhodnocovali informace o chování lidí, kteří navštěvují naše webové stránky v pseudonymní formě pomocí textových souborů "cookie" na základě našeho přiměřeného zájmu o zveřejnění personalizované reklamy v souladu s čl. 6 par. 1 písm. f RODO. Criteo používá algoritmus pro analýzu chování při surfování a poté může formulovat doporučení cílených produktů jako personalizované reklamní bannery na jiných webových stránkách. Shromážděná data za žádných okolností nemohou být použita k osobní identifikaci osoby, která tuto stránku navštívila. Jakékoli jiné použití nebo zpřístupnění třetím stranám se neuskuteční. Můžete kdykoli uplatnit svá práva a bránit se shromažďování dat a vytváření pseudonymních uživatelských profilů v budoucnu. Můžete k tomu použít následující soubor cookie opt-out: https://www.criteo.com/privacy/. Další informace o technologii Criteo naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Criteo: https://www.criteo.com/privacy/.

  Další použití Criteo můžete také rozporovat na následujícím odkazu: https://www.criteo.com/privacy/.

  7.15. BRAZE

  Používáme rovněž službu analýzy webových stránek Braze, Braze, Inc., 318 West 39th Street, New York, NY 10018, USA (Braze). Právním základem je čl. 6 odst. 6 bod 1 písm. f. RODO (zájem o analýzu, optimalizaci a hospodárný provoz našich online služeb). Braze slouží k analýze využití naší aplikace a odesílání cílených push zpráv uživatelům naší aplikace. Braze používá pseudonymní funkci (tzv. "Pseudonym ID"), která nám umožňuje analyzovat způsob používání naší aplikace. Používaná verze operačního systému, informace o poskytovateli sítě, kód země, informace o zařízení, například „Android Advertising ID“ a „Advertising Identifier for iOS“. (za účelem identifikace mobilních zařízení uživatelů), určuje se způsob využívání našich služeb a schéma jejich použití. Informace určené společností Braze nebudou nikdy spojovány s údaji na nosiči pseudonymu. V našem zastoupení používá společnost Braze tyto informace k vyhodnocení využití naší aplikace a podávání zpráv. Tyto informace používáme k zasílání cílených "push" zpráv - se souhlasem uživatele - uživatelům naší aplikace s informacemi o našich službách nebo konkrétních reklamách. Informace generované na základě ID pseudonymu o používání naší aplikace se obvykle zasílají na server Braze v USA a tam se ukládají. Braze zajišťuje shodu s požadavky standardních smluvních ustanovení EU. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Braze naleznete na adrese: https://www.braze.com/privacy/.

  Pokud si nepřejete, aby Braze zpracovával Vaše data, můžete nás kdykoliv kontaktovat na adrese https://www.braze.com/preferences/abmelden.

  7.16. AFFILINET / AWIN / TRACDELIGHT

  Naše stránky využívají služeb následujících společností (a) affilinet part of awin GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 Mnichov, Německo (affilinet), b) AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlín, Německo (AWIN) a c) tracdelight GmbH, Arabellastraße 23, 81925 Mnichov (tracdelight). Soubory cookies jsou vytvořeny pro optimalizaci našich reklamních aktivit. Tyto soubory slouží pouze k správnému přiřazení úspěchu reklamního média obchodního partnera a odpovídajícímu vypořádání v rámci poskytovatele služeb. Osobní údaje se zde neshromažďují, v cookies jsou umístěny pouze informace o tom, kdy bylo koncovým zařízením odkliknuto reklamní médium. Pokud nechcete, aby soubory cookie byly uloženy ve Vašem prohlížeči, můžete je zakázat nastavením prohlížeče. Další informace a prohlášení o ochraně údajů uvedených společností naleznete zde:

  affilinet: https://www.awin.com/gb/legal

  AWIN: https://www.awin.com/gb/legal

  tracdelight: https://www.tracdelight.com/privacy


  8. Použití externích služeb

  Pro servis našich webových stránek je zpracování dat také zadáváno externím poskytovatelům služeb (např. odeslání objednávky, technologický servis zpravodaje). V případě potřeby zpracovávají osobní údaje i externí příjemci. Poskytovatelé služeb jsou námi pečlivě vybíráni a sledováni. Údaje jsou zpracovávány pouze v souladu s našimi pokyny a jsou předmětem prohlášení o ochraně údajů.


  9. Doba použitelnosti

  V souladu s platnými právními předpisy zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu potřebnou k dosažení cíle. Po uplynutí této doby budou Vaše osobní údaje nenávratně odstraněny nebo zničeny.

  V situaci, kdy nepotřebujeme provádět jiné operace s Vašimi osobními údaji než je ukládat (např. když ukládáme obsah objednávky za účelem ochrany proti nárokům), dokud je trvale neodstraníme nebo nezničíme, dodatečně je zajistíme - prostřednictvím pseudonymizace. Pseudonymizace je založena na takovém šifrování osobních údajů nebo osobních datových souborů, že bez dodatečného klíče je nelze číst, a tak se tyto informace stávají pro neautorizovanou osobu naprosto zbytečnou.

  Vaše osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k dosažení cílů uvedených v § 6. „Účely zpracování osobních údajů“, např. k dokončení poskytování služby zpravodaje, k ukončení reklamačního řízení a po uplynutí této lhůty až do lhůty pro případné nároky nebo do ukončení závazků vyplývajících ze zákona.


  10. Vaše práva

  Ve vztahu k osobním údajům uživatele máte vůči nám následující práva:

 • Právo na informace o zpracování osobních údajů - na základě toho osobě, která takovou žádost předkládá, Správce poskytne informace o zpracování osobních údajů, zejména o účelech a právních důvodech zpracování, rozsahu uchovávaných údajů, subjektech, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny, a o datu jejich plánovaného odstranění;
 • Právo na získání kopii dat - na tomto základě Vám Správce poskytne kopii zpracovávaných údajů o osobě, která žádost podává;
 • Právo na opravu údajů - na tomto základě Správce odstraní veškeré neshody nebo chyby týkající se zpracovávaných osobních údajů a doplní nebo aktualizuje je, pokud jsou neúplné nebo se změnily;
 • Právo na smazání údajů - na tomto základě můžete požádat o vymazání údajů, jejichž zpracování již není nezbytné k provedení některého z účelů, pro které byly shromážděny;
 • Právo na omezení zpracování - na tomto základě Správce přestane provádět operace s osobními údaji, s výjimkou operací, které odsouhlasila osoba, které se údaje týkají a jejich uchováváním, v souladu s přijatými pravidly uchovávání údajů, nebo až do ukončení důvodů omezení zpracování údajů (např. bude vydáno rozhodnutí dozorčího orgánu, které umožní další zpracování údajů);
 • Právo na přenos dat - na tomto základě, v rozsahu, v jakém jsou data zpracovávána v souvislosti s uzavřenou smlouvou nebo vyjádřeným souhlasem, Správce vydá Vámi poskytnuté údaje ve formátu, který umožňuje počítači je přečíst. Je také možné požádat, aby údaje byly zaslány jinému subjektu - za předpokladu, že v tomto ohledu existují technické možnosti jak ze strany Správce, tak i jiného subjektu;
 • Právo vznést námitky proti zpracování údajů pro marketingové účely - osoba, které se údaje týkají, může kdykoli vznést námitky proti zpracování osobních údajů pro marketingové účely, aniž by bylo nutné tuto námitku zdůvodnit;
 • Právo vznést námitky proti jiným účelům zpracování údajů - můžete kdykoliv vznést námitky proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce (např. pro analytické nebo statistické účely nebo z důvodů souvisejících s ochranou majetku). Námitka v tomto ohledu by měla zahrnovat odůvodnění a podléhá hodnocení Správce;
 • Žádost o uplatnění výše uvedených práv lze podat tradiční poštou na adresu: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa nebo e-mailem: pomoc@westwing.cz.

  Žádost by měla, pokud je to možné, obsahovat přesné údaje, tj. zejména:

 • kdo podává žádost
 • které právo z výše uvedených chcete uplatnit;
 • pro jaké účely zpracování žádá (např. marketingové cíle, analytické cíle atd.).
 • Pokud Správce není schopen určit obsah Vaší žádosti nebo identifikovat osobu, která podala žádost, požádá Vás o další informace.

  Odpověď na žádost bude poskytnuta neprodleně, nejpozději jeden měsíc po jejím obdržení. Pokud je nutné tuto lhůtu prodloužit, bude Vás Správce informovat o důvodech tohoto prodloužení.

  Odpověď bude odeslána na e-mailovou adresu, ze které byla žádost odeslána, a v případě žádostí zasílaných poštou, doporučenou poštou na adresu uvedenou žadatelem, pokud z dopisu nevyplývá přání získat zpětnou vazbu na e-mailovou adresu (v tomto případě uveďte e-mailovou adresu).

  Máte také právo podat stížnost dozorčímu orgánu - předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě podezření o zpracování osobních údajů v rozporu s nařízením (GDPR).


  11. Předávání osobních údajů do třetích zemí a mezinárodních organizací

  Vaše osobní údaje budou předány třetím zemím, tj. mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), ale nebudou předávány mezinárodním organizacím.

  Vaše osobní údaje budou předány třetím zemím, tj. mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), způsobem a pro účely popsané v bodě 6 výše.


  12. Změny zásad ochrany osobních údajů

  V rozsahu, na který se tyto Zásady ochrany osobních údajů nevztahují, se použijí ustanovení zákona a GDPR.

  Jakékoli změny Zásad ochrany osobních údajů Vám budou oznámeny e-mailem.

  Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 15.07.2019 r.


  13. Otázky

  Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se ochrany údajů, obraťte se prosím na našeho inspektora ochrany údajů prostřednictvím e-mailu na výše uvedené adrese nebo na e-mailu: pomoc@westwing.cz.


  Stav ke: 15 červenec 2019